Top

POLISH RESEARCH NETWORK ABOUT PARENTS IN EDUCATION
POLSKA SIEĆ BADAWCZA RODZICE W EDUKACJI
ERNAPE-PL

POLSKA SIEĆ BADAWCZA RODZICE W EDUKACJI

We wrześniu 2017 roku, pod patronatem i przy wsparciu organizacyjnym Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, zostało upowszechnione zaproszenie profesor Marii Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego do uczestnictwa w tworzonej przez nią krajowej sieci badawczej, wchodzącej w skład europejskiej: European Research Network About Parents in Education (ERNAPE). Polska gałąź otrzymała nazwę: ERNAPE-PL.

Sieć europejska, działająca od roku 1993 (Czytaj więcej), skupia wiele sieci lokalnych, np. „Italian Network About Parents in Education”, czy „Nordic Network About Parents in Education”. Nasz “Polish Network About Parents in Education” jest jedną z nich.

Wspomniane zaproszenie przyniosło w odpowiedzi liczne zgłoszenia ze strony polskich badaczy i na 23. kwietnia 2018 roku została zaplanowana I. Konferencja Krajowej Sieci Badawczej ERNAPE-PL, opierająca się na ich udziale. Są oni pierwszymi współtwórcami ERNAPE-PL. Z pewnością włączą się w – planowaną na 18-20 września 2019 roku – konferencję ERNAPE, która odbędzie się w Gdańsku.

Zaproszenie jest aktualne i otwarte, podobnie, jak otwarta jest formuła działania sieci. Należą do niej badacze, którzy swoje zainteresowania naukowe łączą z rodzicami oraz ich wielowymiarowo rozumianym „byciem w edukacji” (m.in. własne doświadczenia formacyjne, uczenie się w i dla rodzicielskiej roli, uczestnictwo w edukacji własnych dzieci i życiu szkół, do których uczęszczają, współpraca rodziców ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi). Pragnąc współpracować z innymi badaczami i podejmując działania w tym zakresie, kształtują jej życie oraz pracują na jej rozwój.

ERNAPE-PL rozwija się w oparciu o aktywność swoich członków, ich pomysły działania, zasoby i potencjał. Korzysta w tym z możliwości, jakie stwarza działalność ERNAPE (konferencje i czasopismo International Journal About Parents in Education – „IJPE”, oraz inne formy wymiany naukowej).

Współpraca badaczy tworzących ERNAPE-PL przybiera różne formy, od wymiany doświadczeń badawczych, i dydaktycznych, poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć, po wspólne projekty naukowe. Wśród nich głównie badania empiryczne, a poza nimi, innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, tworzone i rozwijane w zespołach krajowych oraz międzynarodowych, działających tak w Polsce, jak w Unii Europejskiej i wielu innych krajach, z których pochodzą badacze skupieni w ERNAPE.

Sieć ERNAPE-PL otrzymuje wsparcie ze strony - patronującego jej - Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz zasilających ją ośrodków akademickich, z kluczową w tym rolą Gdańska i jego największej uczelni. Miasto Gdańsk wraz z Uniwersytetem Gdańskim, to dwukrotny w historii ERNAPE gospodarz cyklicznych konferencji tego networku.Kontakt

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
Prof.dr hab. Maria Mendel | maria.mendel@ug.edu.pl