Top
img

POLSKA SIEĆ BADAWCZA RODZICE W EDUKACJI
(POLISH RESEARCH NETWORK ABOUT PARENTS IN EDUCATION)

Szanowni Państwo,
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na seminarium 21 maja 2024 roku, otwierającym IV. Konferencję Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji (ERNAPE-PL) Komunikacja rodzice - nauczyciele jako wspólność, informuję, że badacze i badaczki do 9 grudnia (seminarium zamykającego tę konferencję) pracują w grupach, wybranych stosownie do odpowiadającej im problematyki. Kręgi dociekań - study circles - formujące te grupy:

  • Instytucjonalność szkoły i komunikacja instytucjonalna – koordynuje dr Beata Adrjan
  • Miejsca wspólności - koordynuje Patrycja Łaga
  • Upełnomacnianie - koordynuje dr Joanna Doroszuk
  • Relacja oporu – koordynuje dr Joanna Doroszuk
  • Partycypacja - koordynuje dr Monika Popow


Grupy mogą współtworzyć zarówno uczestnicy seminarium 21 maja, jak i inni badacze i badaczki, wyrażający wolę dołączenia do wspólnej pracy - gorąco zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby! Z pozdrowieniami, w imieniu Organizatorów,
Maria Mendel


AKTUALNOŚCI

WAŻNE!
Komunikat dotyczący IV. Konferencji Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji


CZYTAJ WIĘCEJ

Aktualny komunikat dotyczący III. Międzynarodowej Konferencji Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji (ERNAPE-PL), która odbyła się w Gdańsku 21-22 maja 2023: w zakładce BADANIA znajdują się prezentacje z tej konferencji, a w zakładce BADACZE – informacje o niektórych jej uczestnikach, nowych członkach naszej sieci.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy do współpracy!


CZYTAJ WIĘCEJ
Zapraszamy do udziału w III. Międzynarodowej Konferencji
Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji (ERNAPE-PL)
RODZICE I NAUCZYCIELE W KRYZYSOWYCH CZASACH

[PARENTS AND TEACHERS IN CRISIS TIMES]


współorganizowanej przez Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Społecznej), European Research Network About Parents in Education oraz organizacje pozarządowe skupiające rodziców i działające w obszarze edukacji.

  • Termin: 21-22 maja 2023 (niedziela – poniedziałek)
  • Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

Międzynarodowy status III. Konferencji ERNAPE-PL związany jest z planowaną w jej ramach prezentacją tomu specjalnego czasopisma Encyclopaideia – Journal of Phenomenology and Education oraz udziałem w niej badaczy z Niemiec, Włoch oraz Izraela. Wystąpią m.in. profesorki: Audrey Addi-Raccah (Tel-Aviv University), Paola Dusi (Verona University), Angelika Paseka (Hamburg University). Wystąpienia w języku angielskim będą dostępne w tłumaczeniu na polski.

Konferencja rozpocznie się o godz. 16.00 w niedzielę, 21 maja. Zakończenie planowane jest na godz. 18.00 w poniedziałek, 22 maja 2023 roku.

Czesne, pokrywające koszty konferencji (w tym posiłki w czasie jej trwania), wynosi 450 zł.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (w przypadku uczestnictwa z wystąpieniem zgłoszenie powinno zawierać jego tytuł oraz krótkie streszczenie) prosimy przesyłać do 1 lutego 2023 roku na adres Sekretarz konferencji, dr Alicji Zbierzchowskiej: alicja.zbierzchowska@ug.edu.pl
Prosimy śledzić aktualności na naszej stronie.


Kontakt

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
Prof.dr hab. Maria Mendel | maria.mendel@ug.edu.pl