Top
img

POLSKA SIEĆ BADAWCZA RODZICE W EDUKACJI
(POLISH RESEARCH NETWORK ABOUT PARENTS IN EDUCATION)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź ostatnie ważne wydarzenia

Zapraszamy do udziału w 13. Konferencji ERNAPE w Nijmegen w roku 2022!

Szanowni Państwo,
Informujemy, że 13. Konferencja European Research Network About Parents in Education (ERNAPE), planowana na jesień 2021 roku, w świetle trwającej pandemii, decyzją Komitetu Sterującego ERNAPE została przełożona na kolejny rok. Uzasadnieniem tej decyzji są uwarunkowania związane ze specyfiką sieci ERNAPE. Opiera się ona na wymianie, która zachodzi głównie w toku konferencyjnych spotkań, a tych nie da się zastąpić formą online. Bez zmian pozostaje miejsce konferencji - Nijmegen w Holandii (lokalni organizatorzy: Radboud University Nijmegen, the Faculty of Social Sciences’ research institutes, Behavioural Science Institute, Radboud Social Cultural Research). Na stronie www.ernape.org znajdą Państwo wkrótce szczegółową datę konferencji oraz inne informacje związane z jej organizacją.

Zapraszamy do udziału w 13. Konferencji ERNAPE w Nijmegen w roku 2022!

Maria Mendel
Chair of the ERNAPE

Eddie Denessen
Chair of the Local Conference Organising Committee

II Konferencja Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji (ERNAPE-PL)

Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów II Konferencji Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji (ERNAPE-PL) bardzo dziękuję Uczestnikom za udział w konferencji i możliwość opublikowania prezentacji konferencyjnych, które dostępne są w zakładce BADANIA (abstrakty wystąpień oraz program konferencji znajduje się w zakładce ARCHIWUM)! Wszystkie udostępnione prezentacje pozwalają zorientować się w kierunkach najnowszych, polskich badaniach w obszarze rodzice i edukacja, a także pozyskać szansę rozwinięcia współpracy z ich Autorami, do czego gorąco zachęcam (w zakładce BADACZE znajdują się szczegółowe dane kontaktowe). Prosimy śledzić aktualności - wkrótce pojawią się kolejne informacje!
Z życzeniami silnego zdrowia i zawsze wszelkiej pomyślności,
Maria Mendel

International Journal about Parents in Education

Najnowszy tom specjalny International Journal about Parents in Education, vol 12, 1/2020: "Parent Engagement as Power" - dostępny ON-LINE

Termin konferencji PRZEŁOŻONY

W związku z sytuacją zaistniałą z powodu zagrożenia epidemicznego, zmuszeni jesteśmy przełożyć termin zaplanowanej na 18-19 maja 2020 roku
II. Konferencji Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji (ERNAPE-PL): RODZICE DZISIAJ. KULTURA, TOŻSAMOŚĆ I JAKOŚĆ UCZESTNICTWA W EDUKACJI współorganizowanej przez

  • Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Społecznej
  • European Research Network About Parents in Education (ERNAPE) ernape.org
  • Educational Cha(llen)ge – stowarzyszenie: educhallenge.pl
  • Kreatywna Pedagogika - projekt doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli: kreatywnapedagogika.wordpress.com w ramach Gdańskiego Forum Edukacyjnego – przedsięwzięcia Urzędu Miasta Gdańska, mającego na celu integrację środowisk edukacyjnych w - nawiązującej do Okrągłego Stołu - praktyce wspólnej refleksji nad aktualną kondycją oraz przyszłością edukacji.

Nowy termin nie jest jeszcze ustalony, ale jeżeli okaże się to możliwe, konferencja odbędzie się pod koniec bieżącego roku. Bardzo prosimy śledzić aktualności na naszej stronie: ernape.pl

Przełożenie terminu konferencji oznacza NOWY TERMINARZ zgłaszania wystąpień. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, stopień/tytuł autora, afiliację, adres e-mail oraz tytuł i streszczenie referatu – do 150 słów, prosimy przesyłać na adres maria.mendel@ug.edu.pl do 31 października 2020. Wszystkie dotąd przyjęte zgłoszenia zostaną zaktualizowane w indywidualnej korespondencji.

Z życzeniami silnego zdrowia i wszelkiej pomyślności,
ORGANIZATORZY

II Konferencja Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji, ERNAPE-PL

RODZICE DZISIAJ
Kultura, tożsamość i jakość uczestnictwa w edukacji
Gdańsk 18-19 maja 2020
Zgłoszenia wystąpień (autor/autorka, afiliacja, tytuł i streszczenie referatu - do 150 słów) proszę przesyłać na adres maria.mendel@ug.edu.pl do 1 marca 2020.

I Konferencja ERNAPE-PL (archiwum)

Kontakt

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
Prof.dr hab. Maria Mendel | maria.mendel@ug.edu.pl